Training en cursus

Direct Zorg hecht veel waarde aan het bijscholen van onze zorgprofessionals, opdat zij beter in staat zullen zijn om uw personeel te ondersteunen. Zo zijn ze allen getraind in agressiepreventie volgens de Trifier methodiek; hierbij leren ze hoe ze agressie vroegtijdig kunnen signaleren en hoe dit om te ‘buigen’ is tot een veilige situatie.

Voorbeelden van andere cursussen zijn: suïcidepreventie, BHV, omgaan met epilepsie, vitale functies, diabetes, medicatie, maar ook verpleegtechnische handelingen.

Direct Zorg kan uw personeel ook voorzien van trainingen en/of cursussen. Dit kunt u een aantal medewerkers laten doen (bijvoorbeeld een training BHV). Of heeft uw personeel wellicht meer baat bij een medische training zoals de Cursus Diabetes? Door uw personeel de kans te bieden om zich te ontwikkelen, zullen zij gemotiveerd raken om het beste in zichzelf naar boven te halen.