Onze visie

Onze visie is holistisch van aard; wij beperken ons niet tot de klacht, maar bekommeren ons om de algehele welgesteldheid van de cliënt. Wij kunnen ons dan ook zeker vinden in de definitie van gezondheid van het WHO (uit 1948): ‘Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet van louter het ontbreken van ziekte.’

De cliënt en zijn/haar (sociaal) welbevinden staan bij Direct Zorg zeker centraal. Een andere belangrijke pijler binnen Keep-Care is het respecteren van de autonomie van de patiënt. Zo lang het mogelijk is, moedigen wij het aan dat de cliënt zelf de regie over zijn/haar eigen leven voert. Onze ZZP’ers zullen de cliënt zo goed mogelijk ondersteunen en hem/haar hier de ruimte voor geven, voor zolang de situatie dit toestaat.